Zobacz inne zdjęcia: «12345...»
Zobacz duże zdjęcia


Klon zwyczajny 'Royal Red'
Acer platanoides 'Royal Red'

Szybko rosnace drzewo o nieregularnie zaokrąglonej lub szeroko stożkowatej koronie. Po 10 latach osiąga około 5-6 m wysokości. Liście duże, klapowane, ciemno purpurowe; starsze od spodu zielonkawe. Kwiaty drobne, żółte, dobrze widoczne na tle młodych liści. Kwitnie w kwietniu.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe niewielkie. Stanowiska słoneczne. Odporny na zanieczyszczenia powietrza i warunki miejskie.
Do obsadzania ulic, parkingów i w zieleni osiedlowej oraz do parków i ogrodów jako akcent kolorystyczny.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia