Zobacz inne zdjęcia: «12»
Zobacz duże zdjęcia


Klon chiński
Acer pauciflorum

Jeden z najrzadszych gatunków, rosnący jako niewielkie drzewko do 4 m wysokości. Liście niewielkie, 5-klapowe, w okresie wegetacji zielone, jesienią zmieniają barwę na purpurową.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne. Stanowisko słoneczne. Mrozoodporny. Kolekcjonerski gatunek spotykany przeważnie w arboretach i ogrodach botanicznych.

Foto i opis - A.A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia