Zobacz inne zdjęcia: «12345»Parocja perska (żelazne drzewo)
Parrotia persica

Rozłożyste, często wielopniowe i nisko ugałęzione drzewo. Rośnie bardzo powoli osiągając po wielu latach około 10 m wysokości i szerokości.Kora szaro-płowa, łuszcząca się płatami.Liście odwrotnie jajowate, młode czerwonawe, starsze ciemnozielone i błyszczące, jesienią przebarwiają się na żółto i szkarłatno-czerwono. Jesienne przebarwienie liści jest główną ozdobą drzewa. Wczesną wiosną, przed rozwojem liści pojawiają się drobne, czerwone kwiaty.
Parocja nie ma specjalnych wymagań glebowych lecz nie toleruje gleb wapiennych i wysokiego poziomu wód gruntowych. Jest dość mrozoodporna, jednakże wskazane jest zabezpieczanie młodych roślin, zwłaszcza w zimniejszych regionach kraju.
Niezwykle efektowne drzewo do nasadzeń w dużych ogrodach, parkach i zieleni osiedlowej.

Foto i opis - A.A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia