Zobacz inne zdjęcia: «123»
Zobacz duże zdjęcia


Klon polny 'Royal Ruby'
Acer campestre 'Royal Ruby'

Niewielkie, dość szybko rosnące drzewo, dorastające do około 5 m wysokości, o gęstej, zwartej koronie. Liście o 5 klapach, zielone, młode wiosną czerwone. Ogonki liściowe i skrzydlaki również czerwonej barwy.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne. Stanowiska słoneczne, gdyz w cieniu młode liście słabiej wybarwione. Odporny na suszę i zasolenie gleby. Jest odmianą mrozoodporną. Do nasadzeń pojedynczych i na szpalery w większych ogrodach przydomowych, parkach oraz zieleni osiedlowej.© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia