Zobacz inne zdjęcia: «123»Klon polny 'Anny's Globe'
Acer campestre 'Anny's Globe'

Powoli rosnące, małe drzewo o zwartym, kulistym pokroju. Dorasta do około 3-5 m wysokości i szerokości. Liście o 5 wydłużonych klapach, ciemnozielone, pofalowane. Unerwienie liści wyraźne.
Preferuje dobre, gliniaste i gliniasto-piaszczyste, umiarkowanie wilgotne gleby. Niewrażliwy na suszę i zasolenie gleb. Odmiana mrozoodporna. Dobrze znosi cięcie. Do nasadzeń pojedynczych w ogrodach, parkach oraz na formowane szpalery.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia