Zobacz inne zdjęcia: «12»
Zobacz duże zdjęcia


Klon jawor 'Nizetii'
Acer pseudoplatanus 'Nizetii'

Drzewo dorastające do 10-12 m wysokości. Korona rozłożysta, zaokrąglona. Liście o 5 klapach, zaokrąglone w zarysie, zielono-biało-pstre, młode kremowe. Spodnia strona liści purpurowa.
Dobrze rośnie na żyznych, wilgotnych i głębokich glebach. Preferuje stanowiska półcieniste. Polecany do nasadzeń w większych ogrodach, parkach, zieleni osiedlowej i miejskiej pojedynczo lub w grupach.

Foto i opis - A.A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia