Zobacz inne zdjęcia: «123»
Zobacz duże zdjęcia


Klon mieszańcowy
Acer platanoides x truncatum

Okazałe drzewo o dość szerokiej, zaokrąglonej koronie. Osiąga około 15 m wysokości. Liście duże, ciemno zielone, błyszczące. Jesienią przebarwiają się na żółto-pomarańczowo i jaskrawo czerwono. Ozdobę drzewa stanowią również liczne owoce - skrzydlaki.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe niezbyt duże. Lepiej wybarwia się na glebach lekko kwaśnych. Bardzo efektowny w czasie jesiennego przebarwiania liści. Do nasadzeń pojedynczych i grupowych w dużych ogrodach i parkach oraz do zieleni miejskiej i osiedlowej.

Foto i opis - A.A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia