Zobacz inne zdjęcia: «12345»
Zobacz duże zdjęcia


Oplątwa brodaczkowa
Tillandsia usneoides

Epifit o długich, rozgałęziających się łodygach, pokrytych tarczkowatymi włoskami. Barwa łodyg srebrzysto szara. Epifit ten nie posiada korzeni, wchłaniając wilgoć z powietrza dzięki tym włoskom. Przypomina porosty swoim wyglądem. Występuje w klimacie tropikalnym, gdzie często opanowuje drzewa, zwłaszcza nad zbiornikami wodnymi, rzekami i bagnami.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia