Zobacz inne zdjęcia: «12»
Zobacz duże zdjęcia


Zamia pumila
Zamia pumila

Niewielki, zdrewniały sagowiec pochodzący z Indii Zachodnich. Liście pierzaste, długości do 1,2 m, wyrastające ukośnie. Jest roślina dwupienną. Egzemplarze żeńskie tworzą niby-szyszki ostro zakończone. W starszym wieku pęd rośliny przekształca się w tarczowaty twór. Występuje w południowych stanach USA oraz na Kubie i Dominikanie. Roślina trująca.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia