Zobacz duże zdjęcia


Świerk kłujący 'Szpaczek'
Picea pungens 'Szpaczek'

Miniaturowa odmiana, bardzo powoli rosnąca o pokroju spłaszczonej kuli. Po 10 latach osiąga 0,3 - o,4 m średnicy. Igły stalowo niebieskie, gęste.
Dobrze rośnie na wszystkich ogrodowych glebach. Wymagania wilgotnościowe niewielkie. Nowa, polska odmiana przydatna do sadzenia w małych ogrodach, ogródkach skalnych i w pojemnikach.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia