Wierzba
Salix subopposita

Krzew o kulistej, gęsto ulistnionej koronie. Liście zielone, od spodu srebrzysto-szare. Kotki (bazie) małe, srebrzyste, pojawiają sie przed rozwojem liści i długo utrzymują się na krzewie. Oferowana przeważnie w formie piennej.
Wymaga gleb dość wilgotnych i słonecznego stanowiska. Do nasadzeń pojedynczych w każdym ogrodzie.

Opis - A.A. Kurowscy

Foto - L. Kurowski

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia