Zobacz inne zdjęcia: «12»Żywotnik zachodni 'Hoveyi'
Thuja occidentalis 'Hoveyi'

Dość silnie rosnąca odmiana żywotnika o jajowatym pokroju, dorastająca do ok.1,5 m wys. w wieku 10 lat. Pędy ustawione pionowo, podobnie jak u odmian żywotnika wschodniego. Barwa łusek jasnozielona. Niekiedy starsze okazy należy związywać na zimę aby nie uległy odkształceniu pod ciężarem okiści śniegowej.
Wymaga gleb żyznych i wilgotnych. Stanowiska słoneczne lub półcieniste. Do sadzenia w małych ogrodach pojedynczo oraz w kompozycjach barwnych i pokrojowych.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia