Zobacz inne zdjęcia: «12345...»Świerk serbski
Picea omorika

Piękny , szybko rosnący świerk o strzelistym, wąskim pokroju, ugałęziony do ziemi. Pokrój ten uwidacznia się u starszych egzemplarzy.
Pędy boczne łukowato wygięte, pokryte miękkimi, ciemnozielonymi, od spodu srebrzystymi igłami.
Po 30 latach dorasta do 15 - 20 m wysokości. Ozdobne szyszki, zwłaszcza młode (zdj.3 i 4).
Odporny na zanieczyszczenia środowiska; wymagania glebowe i wilgotnościowe niewielkie.
Do nasadzeń pojedynczych, grupowych oraz na osłony przeciwwiatrowe (szpalery - zdj2).

Zobacz tę roślinę w różnym wieku (po wysadzeniu i w następnych latach) w_ogrodzie_Marzeny_i_Maćka.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia