Zobacz inne zdjęcia: «12345...»
Zobacz duże zdjęcia


Świerk kaukaski 'Aureospicata',
Picea orientalis 'Aureospicata', (P. orientalis 'Aurea'- HORT))

Drzewo o zwartym, stożkowatym pokroju osiągające po 10 latach około 2 - 3 m wysokości. Zabarwienie igieł na młodych pędach złocistożółte, na starszych zielone. Ozdobą drzewa są również liczne szyszki.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe przeciętne, gorzej rośnie na glebach wapiennych. Wymaga ciepłych, osłoniętych stanowisk, (zwłaszcza młode rośliny). Do nasadzeń pojedynczych i grupowych w większych ogrodach i parkach, jako barwny akcent.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia