Zobacz inne zdjęcia: «12»
Zobacz duże zdjęcia


Świerk kłujący 'Glauca Procumbens'
Picea pungens 'Glauca Procumbens'

Bezprzewodnikowa odmiana świerka kłującego o płożących się po ziemi pędach. Środek wypiętrza się do około 0,5 m. Końce niektóreych pędów również nieco uniesione. Igły kłujące, niebieskie.
Wymagania glebowe i wilgotnośćiowe niewielkie. Stanowiska słoneczne. Do nasadzeń w dużych ogrodach skalnych, alpinariach oraz większych ogrodach przydomowych i parkach. Interesująca odmiana dla kolekcjonerów.

Foto i opis - A.A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia