Dąb burgundzki (frędzelkowy)
Quercus cerris

Okazałe, wolno rosnące drzewo o szerokostożkowatej koronie, osiągające do 20 m wysokości. Liście eliptyczne, dość duże, klapowane, ciemnozielone, jesienią żółto-brązowe. Owoce - żołędzie podłużne, do 3 cm długości w miseczkach pokrytych frędzelkowatymi wyrostkami.
Wymaga gleb żyznych i przepuszczalnych oraz ciepłych i słonecznych stanowisk. Młode rośliny nie w pełni mrozoodporne. Wytrzymuje okresowe susze. Do nasadzeń pojedynczych i grupowych w parkach i zieleni osiedlowej w zachodnich regionach kraju.

Foto i opis - A.A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia