Zobacz inne zdjęcia: «12345»Świerk pospolity 'Cranstonii'
Picea abies 'Cranstonii'

Dość duże drzewo, początkowo rzadko ugałęzione, z wiekiem zagęszczające się. Pędy główne odchodzą od pnia poziomo. Młode przyrosty zwieszające się. Igły dość długie, bardzo sztywne i kłujące, ciemnozielone. Kilkunastocentymetrowe szyszki pojawiają się obficie na starszych egzemplarzach.
Wymagania glebowe i wilgotnościowe niewielkie. Stanowiska słoneczne. Interesująca, podobna do P.a.'Virgata', odmiana do pojedynczych nasadzeń w dużych ogrodach i parkach, na eksponowanych stanowiskach.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia