Zobacz inne zdjęcia: «12»

Nasz katalog drzew i krzewów ozdobnych

Katalog zaczęliśmy tworzyć na naszej stronie internetowej w roku 2002. W swojej pierwszej wersji zawierał około 300 roślin. Przez następne lata rozwijaliśmy katalog dodając do niego nowe gatunki i odmiany roślin. Obecnie w katalogu znajduje się opisanych około 2.300 roślin, ilustrowanych przez ponad 8.000 zdjęć.

W celu umożliwienia Państwu lepszego oglądania roślin a także uatrakcyjnienia Katalogu rozpoczęliśmy dodawanie dużych zdjęć roślin (link: "Zobacz duże zdjęcia"), które będą występowały łącznie z dotychczasowymi małymi. Czynności te będziemy kontynuować dążąc aby wszystkie rośliny  posiadały zdjęcia w dużej rozdzielczości.

Niezależnie od ilościowego rozwoju katalogu, na bieżąco nanosimy poprawki dotyczące poszczególnych roślin np. mrozoodporności, przebarwień jesiennych, siły wzrostu itp. Należy nadmienić, że w katalogu występują nowe odmiany, których cechy i wymagania siedliskowe są nadal w trakcie poznawania.

Jesteśmy autorami ponad 95 procent opisów roślin oraz zdjęć zamieszczonych w katalogu. Autorką zdjęć oraz opisów odmian róż jest dr Helena Wiśniewska-Grzeszkiewicz (nasza koleżanka ze studiów), która jest też autorką książki pt. Róże w ogrodzie. Autorem  części zamieszczonych zdjęć jest również nasz przyjaciel maciejon.

Wszystkie występujące w katalogu rośliny widzieliśmy osobiście, zwykle wielokrotnie. Staramy się zamieszczać w katalogu rośliny rosnące w Polsce a wyjątek stanowią tylko nieliczne (informujemy o tym w opisach).

Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowe (aktualne) nazewnictwo roślin, zgodne z obowiązującą LIST OF NAMES OF WOODY PLANTS. Niestety, w Internecie nadal często występuje błędne nazewnictwo i swojego rodzaju dowolność.

Katalog kierowany jest do miłośników drzew i krzewów, posiadaczy ogrodów przydomowych i ich twórców. Z tego właśnie powodu w opisach skoncentrowaliśmy się na wartościach zdobniczych, zastosowaniu i warunkach siedliskowych poszczególnych roślin. W opisach roślin nie silimy się na wskazywanie ich cech dendrologicznych i botanicznych, wręcz unikamy podawania tego rodzaju informacji. Staramy się aby opisy były w miarę krótkie i esencjonalne.

Z satysfakcją stwierdzamy, że katalog nasz jest jednym z wartościowszych w polskim Internecie. Świadczy o tym duża jego oglądalność i liczne pozytywne opinie.

Niestety wiążą się z tym liczne kradzieże treści (niekiedy całej zawartości) z naszego katalogu. Szczególnie naganne są kradzieże dokonywane przez firmy i umieszczanie naszych materiałów na ich stronach komercyjnych.

Będziemy wdzięczni za przesyłanie nam ewentualnych uwag i propozycji, gdyż zdajemy sobie sprawę, że mimo starań nie ustrzegliśmy się błędów w obszernej dziedzinie wiedzy o drzewach i krzewach.
Życzymy Państwu miłego i pożytecznego korzystania z naszego katalogu.

Anna i Andrzej Kurowscy

Strona główna                                                                                                                                     

Data publikacji: 23-01-2014 18:49