Zobacz inne zdjęcia: «12»
Zobacz duże zdjęcia


Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

Okazałe drzewo dorastające do około 35 m wysokości. Pień prosty, pokryty gładką, u starych okazów płytko spękaną, szarą korowiną. Korona szeroka, kopulasta lub kulista, dość luźna. Liście złożone z 7-11 podłużnych listków, zielone. Jesienią nie przebarwiają się lecz opadają zielone.
Wymaga żyznych, świeżych i głębokich gleb. Niekiedy rośnie również na glebach uboższych i suchych. Wytrzymały na zanieczyszczenia środowiska i dobrze rośnie w miastach oraz okręgach przemysłowych. Cenny gatunek do zadrzewień wiejskich, zwłaszcza do obsadzania podwórzy, dróg oraz zabudowań i wybiegów dla zwierząt.

Foto i opis - A. A. Kurowscy

© PINUS Kurowscy - Wszelkie prawa zastrzeżone (zdjęcia i teksty)
Katalog Aktualności i spostrzeżenia